DPS w Ryjewie

Przetargi 2019 - DPS w Ryjewie

Ogloszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie art.25

Załącznik nr 4 – umowa

Załącznik nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Zmiana ogłoszenia

Uzupełnienie dokumentów

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty