DPS w Ryjewie

2021 - DPS w Ryjewie

Plan budżetu na 2021r.

Plan dochodów, w tym:

rozdział 85202: 6.747.282,00 zł

Plan wydatków, w tym:

rozdział 85202: 10.264.082,00 zł