DPS w Ryjewie

2023 - DPS w Ryjewie

Plan finansowy na 2023 rok.

Plan dochodów, w tym:

Rozdział 85202: 8.527.410,00

Razem: 8.527.410,00


Plan wydatków, w tym:

Rozdział 85202: 12.167.450,00

Razem: 12.167.450,00

 

Stan majątku w DPS Ryjewo, w tym:

na 31.12.2021 r.
wartość ewidencyjna podstawowych środków trwałych (konto 011): 6.231.043,76
wartość ewidencyjna pozostałego wyposażenia (konto 013): 1.836.965,05
wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych (konto 020): 42.309,87

na 31.12.2022 r.
wartość ewidencyjna podstawowych środków trwałych (konto 011): 6.468.280,12
wartość ewidencyjna pozostałego wyposażenia (konto 013): 2.083.292,10
wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych (konto 020): 53.280,48