DPS w Ryjewie

Zamówienia publiczne - DPS w Ryjewie

Plan postępowań na 2022r.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowy systemów bezpieczeństwa pożarowego w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie dla budynków mieszkalnych B i C wraz z nadzorem autorskim.

Dostawa, wykonanie i montaż instalacji związanej z siecią komputerową w budynku mieszkalnym B w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie

Plan postępowań na 2021r.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych zmarłym mieszkańcom, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych - artykuły spożywcze różne - część I, drób - część II, ryby - część III

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych: pieczywo, wyroby ciastkarskie - część I, nabiał - część II, jaja - część III

Dostawa artykułów spożywczych - warzywa i owoce (część I) i artykuły mrożone (część II)

Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin

Zaproszenie do składania ofert na dostawę leków i innych artykułów medycznych dla mieszkańców DPS w Ryjewie z uwzględnieniem opłaty ryczałtowej oraz częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny dokonywanej przez DPS w Ryjewie.

Zapytanie ofetowe na zakup i dostawę płynów do dezynfekcji, żelów do dezynfekcji i proszku do prania dezynfekującego pozbawionego fosforanów.

Zapytanie ofertowe na usługę prania i czyszczenia.

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej.

Zaproszenie do składania ofert - Bieżące prace remontowe i konserwacyjne - remont podjazdu i tarasu, wymiana drzwi (niski parter)

Zapytanie ofertowe do 30 000 euro - naprawa nawierzchni drogowej

Zaproszenie do składania ofert - Bieżące prace konserwacyjno- remontowe ( niski parter)

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW OPAŁOWYCH W ILOŚCI 140 000 LITRÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zaproszenie do składania ofert - dostawa warzywa i owoce (podstawowy koszyk)

Zaproszenie do składania ofert - dostawa warzywa i owoce (podstawowy koszyk)

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin w roku 2020/2021

Zaproszenie do składania ofert - dostawa warzywa i owoce (podstawowy koszyk)

Plan zamówień na 2020 rok.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę leków i artykułów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie.

Usługi pralnicze

Dostawa warzyw i owoców (podstawowy koszyk).

Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych CPV 15100000-9 – drób i produkty drobiowe ( podstawowy koszyk).

Dostawa artykułów spożywczych (podstawowy koszyk).

Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych – bez drobiu (podstawowy koszyk).

Dostawa produktów mleczarskich (podstawowy koszyk).

Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich (podstawowy koszyk). Proszę zwrócić uwagę na pozycję - Pozycja nr 2 - chleb pszenny 0,5 kg - krojony jest sztuk ----------- 700. Proszę zmienić na 7000 sztuk