DPS w Ryjewie

2022 - DPS w Ryjewie

Plan dochodów, w tym:

Rozdział 85202: 7.062.600,00

Razem: 7.062.600,00


Plan wydatków, w tym:

Rozdział 85202: 10.475.400,00

Razem: 10.475.400,00