DPS w Ryjewie

Depozyty - DPS w Ryjewie

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu przekraczającego 5.000 zł, po zmarłych mieszkańcach DPS "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie, dla których nie ustalono spokrewnionych spadkobierców lub aktualnych danych adresowych spadkobierców.

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu nieprzekraczającego 5.000,00zł, po zmarłych mieszkańcach DPS "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie, dla których nie ustalono spokrewnionych spadkobierców.

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu nieprzekraczającego 5.000 zł, po zmarłych mieszkańcach DPS "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie, dla których nie ustalono spokrewnionych spadkobierców lub aktualnych danych adresowych spadkobierców.

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu nieprzekraczającego 5.000 zł, po zmarłych mieszkańcach DPS "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie, dla których nie ustalono spokrewnionych spadkobierców lub aktualnych danych adresowych spadkobierców.